Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

polarizáció
az antenna polarizációja - Az antenna által kisugárzott elektromágneses hullámok terjedése során, azok elektromos térerősségvektora (E) által meghatározott irány. A polarizáció a terjedés irányára merőleges. A polarizáció lehet lineáris (függőleges vagy vizszintes), cirkuláris (jobbraforgó v. balraforgó) vagy elliptikus. Lineáris polarizáció esetén az elektromos térerősségvektor (E) végpontja egyenes mentén rezeg. A földfelülethez viszonyítva lehet függőleges (vertikális) vagy vízszintes (horizontális) polarizáció.
Cirkulárisan polarizált hullám két lineárisan polarizált hullám eredője, amikor az eredeti hullámokhoz tartozó elektromos térerősségvektorok (E) egyenlő amplitúdójúak és közöttük 90°-os eltérés van időben és térben. Az eredő E vektor végpontja körpályán mozog.
Elliptikusan polarizált hullám, amikor két elektromos térerősségvektor (E) különböző amplitúdójú és 90°-tól különböző időbeli és térbeli fázisú eredő E vektor által keltett hullám keletkezik. Az eredő, elliptikusan polarizált hullám főtengelyei tetszőleges helyzetűek lehetnek. Az elliptikusan polarizált hullám felfogható két, különböző amplitúdójú és ellentétes forgásirányban cirkulárisan polarizált hullám eredőjének. Lásd még »»  körpolarizációLHCPRHCP
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ