Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

LHCP
Left-Hand Circular Polarization - balraforgó (az óramutató járásával ellentétes irányú) körpolarizáció; Cirkulárisan polarizált hullám két lineárisan polarizált hullám eredője, amikor az eredeti hullámokhoz tartozó elektromos térerősségvektorok (E) egyenlő amplitúdójúak és közöttük 90°-os eltérés van időben és térben. Az eredő E vektor végpontja körpályán mozog. balraforgó körpolarizáció Lásd még »»  cirkuláris polarizáció
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ