Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

refrakció
törés - A szabad térben (vákuumban) létrejövő egyenes vonalú hullámterjedéssel szemben a (normál) légkörben a rádió- és optikai hullámok a levegő változó törésmutatója (n) miatt a Föld felé elhajlanak. Ez a jelenség a refrakció. A levegő törésmutatója 1-nél nagyobb és a magassággal csökken, a tengerszinten, mérsékelt égövön n=1,0003.
Troposzférikus refrakció, látóhatáron túli terjedés, kvázioptikai terjedés: A troposzféra állapota a VHF/UHF és részben az SHF-sávú hullámok terjedését - esetenként - nagymértékben befolyásolhatja. A Föld felszíne felett, a magasság növekedésével csökken a légnyomás és a légkör vízgőz tartalma, így a törésmutató (n) értéke is csökken, ez pedig a VHF/UHF-sávú hullámok refrakcióját (törését) okozza, azaz a hullám a Föld felszíne felé megtörik. Minél rövidebbek a hullámok, annál nagyobb mértékű a törés, a beesési merőlegestől való eltérés. Normál refrakció esetén a vertikális refraktivitási gradiens értéke 0 N/km és −79 N/km közé esik és a hullám elhajlása kisebb lesz, mint a Föld görbülete (normál légköri viszonyok). A frekvencia növekedésével a légköri diffrakció hatása egyre kevésbé érvényesül, ugyanis a jelek elektromos térerőssége (E) a diffrakciós térben a frekvencia növekedésével rohamosan csökken.
Amennyiben a refraktivitási gradiens −79N/km és −157 N/km közé esik, akkor a szuperrefrakció jelensége dominál, ilyenkor a hullám a normál refrakciónál nagyobb mértékben törik meg, de a Föld görbületénél még kisebb mértékben.
Ha a refraktivitási gradiens - adott helyen és magasságban - −157 N/km-nél kisebb, akkor a hullám a Föld görbületénél nagyobb szögben törik meg, ilyenkor hullámvezetéses (duct) átvitel is kialakulhat. A hullámvezetéses terjedés bekövetkezhet a talaj közelében, ill. néhány ezer méteres magasságban is.
a refrakció esetei
refrakció
refraktivitás
N = (n − 1) × 10⁻⁶
N = 77,6∕T (P+4810×e∕T)
ahol
  • n a törésmutató (értéke a földfelszín közelében 1,0003)
  • P a teljes légköri nyomás millibarban
  • T a légköri hőmérséklet Kelvinben
  • e a vízgőz parciális nyomása millibarban
Mindhárom tényező, a P, T és az e is a magasság növekedésével exponenciálisan csökken, ami a magasság növekedésével arányos N csökkenésével jár. Lásd még »»  troposzféra, kvázioptikai látóhatár
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ