Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

imbolygó pálya
inclination (of a satellite orbit) - imbolygó műholdpálya - A műholdpálya alakja a Nap és kisebb mértékben a Hold perturbáló (gravitációs) hatása miatt napi ciklusban - a Földről nézve - északra és délre elmozdul, a pályaelhajlás az idővel fokozatosan növekszik (az inklináció mértéke a műholdat magára hagyva évente mintegy 0,8°-al növekedne). A pályakioosztásnak megfelelő helystabilitást (az észak-dél irányú elmozdulás általában nem haladhatja meg a ±0,15°-ot), az imbolygás korrekcióját a néhány hetente periódikusan igénybe vett fedélzeti segédhajtómű(vek)el biztosítják. A segédhajtóművek - normál esetben - a műhold tervezett időtartamára (napjainkban feljuttatott műholdak esetében mintegy 15 év) biztosítják a pontos pályán tartást. A műholdpálya kelet-nyugati irányú elhajlásának (a pálya magassága) - amit a Föld gravitációjának egyenetlensége okoz - korrekciója lényegesen kevesebb üzemanyag felhasználásával biztosítható, mert csak néhány havonta van rá szükség. Amikor a műhold üzemanyagának nagy részét elfogyasztotta, akkor imbolygó pályára kerül (inclined orbit), és már csak a kelet-nyugati irányú pályakorrekciót biztosítják, ezzel elkerülve a szomszédos műholdakkal való interferenciát. Így a műhold még további 5-6 évig felhasználható (műsorszóróró műhold esetleg távközlési célra), igaz a besugárzási terület már nem lesz pontosan az eredeti, valamint a kifogástalan vételhez speciális - a vízszintes és fűggőleges - mozgást követni tudó két motoros forgatómechanikával ellátott antenna szükséges.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ