Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

HPBW
Half-Power BeamWidth, Θ - Az antenna félteljesítményű (-3 dB-es) irányélességi szöge a főnyaláb -3 dB-es relatív értékeinek - fokokban megadott - távolsága (általában az E síkra adják meg, de megadható a H síkra is). Az antenna irányítottságának jellemzésére is alkalmas. Főleg mikrohullámú antennáknál - amelyek általában nagyon keskeny irányélességűek - alkalmazzák a -10 dB-es irányélességi szöget.
A főnyalábot határoló nullairányok (a képen 270° és 90°) között mérhető a főnyaláb kúpszöge. A főnyalábtól távolodva fokozatosan csökken a melléknyalábszint, amely a melléknyalábok helyi maximumának relatív értéke. A melléknyalábok főnyalábhoz viszonyított szintje a melléknyaláb elnyomás (rendszerint az első melléknyalábra adják meg). félteljesítményű irányélességi szög Lásd még»» melléknyalábszintEIRPERPszabadtéri csillapítás
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ