Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

deklináció (D)
elhajlás - Az égitest (műhold) egyenlítőtől mért szögtávolsága. Értéke -90° (dél) és 90° (észak) közé eshet, az egyenlítőn 0°. Azon meridián mentén mérjük, amely áthalad az illető égitesten és merőleges az egyenlítőre.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ