Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

Cassegrain antenna
A Cassegrain antenna egy olyan prímfókuszos parabolaantenna, amelynél a virtuális fókuszpont és a főreflektor között egy hiperbola alakú segédreflektor (szubreflektor) található. Ekkor a sugárzó/vevőfej a parabolareflektor síkjába kerül. A paraboloid reflektort a segédreflektorról visszavert nyaláb világítja meg. A Cassegrain antenna egyik előnye a közvetlen megvilágítású parabolaantennákkal szemben, hogy a tengely irányában rövidebb antennát kapunk, így pl. megkönnyíti a radom alkalmazását. Másik előnye, hogy a hiperboloidtól eltérő alakú, speciális kialakítású segédreflektorral megvalósítható az egyenletes paraboloid megvilágítás, így maximális apertúra hatásfok érhető el. Cassegrain Lásd még »»  parabolaantenna prímfókuszos parabolaantenna ofszet parabolaantenna Gregory ofszet antenna multifókusz antenna f/D tényező primer sugárzó
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ