Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

azimut, AZ
oldalszög, vizszintes irányszög; Az azimut egy adott iránynak - a vizszintes síkban - az északi iránytól kiindulva, az óramutató járásával megegyező irányban mérhető, szögértékkel kifejezett eltérését jelenti 0°-tól 360°-ig. A műholdvevő antennájának a vizszintes síkban mérhető irányszöge az északi irányhoz viszonyítva.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ